پیام مدیر انجمن:
قانون رفع برخی ازموانع تولید وسرمایه گذاری صنعتی 1387

خلاصه قانون:

سازمان محیط زیست  : 

   ماده  1 : عوارضی که  متناسب   با درجه  آلا یندگی   از سوی   سازمان  محیط زیست  محاسبه   یا  دریافت می شود  می بایست  با همکاری  محیط زیست -   شهرداری  و     دهیاری      در    هما ن    واحد صنعتی   یا      محیط  پیرامونی   هزینه شود .
ماده  7 :  سازمان  محیط زیست  موظف  گردیده  ظرف  مدت  یک    ماه    ،        به   استعلام   ها     پاسخ   داده      و    در  صورت     عدم      ارائه      پاسخ     در زمان  تعیین شده       ،  سازمان   صادر کننده پروانه    صنعتی و معدنی     می بایست  مجوز فعالیت  واحد  مربوطه  را   صادر نماید .

 استاندارد  :

           ماده  4  تبصره  بند الف  
مسئولیت  نظارت  بر اجراء استاندارد   کلّیه   موارد تولید ،  کالا و خدمات     (  به  استثناء   د ا رو   )     انحصاراً    به عهده  مؤسسه استاندارد  و تحقیقات  صنعتی  واگذار گردیده  و کلّیه قوانین  موازی  با آن  اعتبار نخواهد داشت .
*نشست فوری  شورای  استاندارد  استان در جهت  تنویر افکار  دیگر سازمان ها موجب  هماهنگی  و وحدت  رویّه خواهد بود .

روابط کار :  

  ماده    8  بند     ح  
  در موا  قع   کاهش   تولید  ،   تغییرات   ساختاری  و لزوم  ایجاد    تکنولوژی   برتر  در  واحد  تولیدی   به دلیل  شرایط     اقتصادی  -    اجتماعی  و سیاسی    ،  همکاری  ادارات   و  سازمان ها ی مرتبط  با     واحد ها ی  تولیدی     در    بازنگری    نیروی انسانی  نسبت   به اجرای    ماده     9     قانون  تنظیم  بخشی از مقررات تسهیل  نوسازی  صنایع کشور تأ  کید  گردید .  

بانک ها  :

ماده     10    بند       ج    ،    د     ،   هه
-  اعطاء  تسهیلات  برا ی  ماشین آلات  ، تجهیزات    و خریدهای  داخلی   از سازندگان    برای طر ح های صنعتی و معدنی  از منابع   ذخیره  ارز ی  و به صورت  ارزی  مجاز می باشد   .

- در صورتی که  جمع  ارزش  وثایق  سرمایه گذار  از   50  %   کل سرمایه گذاری  پروژه  بیشتر باشد ،  بررسی  توجیه  فنی و  اقتصادی  طرح توسط  بانک ها  ضرورت نداشته   و باید تسهیلات  لازم    پرداخت شود .
- بانک  موظف است  حداکثر  ظرف مدت یک ماه پس از پذیرش ،   پا سخ  لازم  (  قبول یا  رد  )  و همچنین  دلایل  عدم  پذیرش را  به صورت کتبی به متقاضی   اعلام   نماید   .

ماده      11     بند   ب   ،    ج  
- دستگاه  اجرائی  موظف است  ظرف  مدت  30  روز صورت وضعیت کارهای  انجام شده و صورتحساب  فاکتور  فروش  را  به ذینفع  پرداخت نماید  .
- لیست  بیمه    ارائه شده     پیما نکار  طر    ح ها ی  عمرانی  و غیر عمرانی   ملاک     محاسبه  و اقدام  سازمان  تأمین اجتماعی   خواهد بود .


براي مطالعه كامل قانون اينجا كليك كنيد

 
تمامی حقوق محفوظ می باشد. 2016 - 2007
www.gima.ir | انجمن مدیران صنایع گیلان