پیام مدیر انجمن:
قوانین، آئین نامه ها و بخشنامه ها

براي مشاهده هر يك از قوانين بر روي نام آن كليك نمائيد:

  1. قانون رفع برخي از موانع و سرمايه گذاري
  2. برگشت مابه التفاوت نرخ ارز
  3. محور سياست كلي برنامه پنجم توسعه در چارچوب سند چشم انداز ۲۰ ساله ۱۴۰۴ « ابلاغ شده دولت »
  4. قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيلي كارخانه هاي كشور - مصوب خرداد۱۳۴۳
  5. قانون تسري حكم ماده(۱۹۱) قانون مالياتهاي مستقيم به ماليات و عوارض كالا و خدمات -  بخشودگي جرائم موضوع تبصره «۳» ماده «۶»  قانون موسوم به تجميع عوارض
 
تمامی حقوق محفوظ می باشد. 2016 - 2007
www.gima.ir | انجمن مدیران صنایع گیلان