پیام مدیر انجمن:
نشست ماهانه مدیران صنعت و معدن استان
 1. نشست    دي     ۸۷
 2. نشست  بهمن   ۸۷   
          براي مطالعه نامه كميته برگزاري به جناب آقاي احمدي خواه , رياست محترم سازمان مالياتي اينجا را كليك فرمائيد .
 3. نشست  اسفند   ۸۷


 1. نشست  فروردين     ۸۸ 
 2. نشست  ارديبهشت ۸۸
 3. بزرگداشت روز صنعت و معدن  - تير ۱۳۸۸
 4. نشست   آبان    ۸۸
 5. نشست   دي     ۸۸


 1. نشست ارديبهشت  ۸۹
 2. نشست تير ۸۹
 3. نشست مهر ۸۹

 كارآفرين عزيز  !  شما مي توانيد پس از راست كليك بر روي فرم  ۱   و   ۲   و دريافت تصوير به صورت ( save picture As )  آن را تكميل و براي ما  mail  يا فكس نمائيد .

پيشاپيش از همكاري و ارائه پيشنهادات شما سپاسگزاريم .

 
تمامی حقوق محفوظ می باشد. 2016 - 2007
www.gima.ir | انجمن مدیران صنایع گیلان