پیام مدیر انجمن:
مقالات نهاد تعامل
  1.  آئین نامه پیشنهادی و راهکاراجرائی اصل ۴۴ قانون اساسی
 
تمامی حقوق محفوظ می باشد. 2016 - 2007
www.gima.ir | انجمن مدیران صنایع گیلان