پیام مدیر انجمن:
درباره ما

انجمن مدیران صنایع گیلان

چشم انداز انجمن:

  • کمک به راهبری صنعت کشور در راستای توسعه پایدار

ماموریت انجمن:

  • حمایت از بخش خصوصی
  • رقابت پذیر نمودن صنعت با نگرش جهانی شدن
  • تحکیم جایگاه صنعت در جامعه
  • ایفاء نقش رابط صنعت، دانشگاه، دولت و مجلس

ارزش های انجمن:

  • کارآفرینی و عملکرد رقابتی
  • ثروتمند شدن صنعت کشور
  • پایبندی به مصالح ملی


اطلاعات تکمیلی انجمن مدیران صنایع

آدرس: رشت - بلوار امام - ابتداي کوچه دانشگاه پيام نور - اولين كوچه سمت چپ - اولين در سمت چپ - پلاک ۳۶

صندوق پستی: 416323855

تلفن:   ۸۱ - 33603680

فکس: 33612835

مدیر اجرایی انجمن: اکبر تطهیری مقدم

 
تمامی حقوق محفوظ می باشد. 2016 - 2007
www.gima.ir | انجمن مدیران صنایع گیلان